Головна Міжнародні проекти Асоційовані школи ЮНЕСКО Х Всеукраїнська конференція учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Х Всеукраїнська конференція учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО

24-26 березня у місті Житомирі проходила Х Всеукраїнська конференція учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель ООН – Україна, 2008».
В конференції взяла участь і команда ліцею у складі С.І. Лісової – керівника команди та учнів ІІ-М та IV-M курсу Святецького Владислава і Тихомирової Марії, які презентували в роботі МООН країну Туреччину англійською мовою.
Мета конференції – ознайомлення старшокласників із системою, основними органами ООН та їх діяльністю що є однією з тем ПАШ; усвідомлення учасниками викликів, що постають перед країнами світу та світовою спільнотою в цілому, шляхами їх вирішення; розвиток критичного мислення. умінь та навичок  усного та писемного висловлювання в рамках демократичної процедури обговорення та прийняття рішень.
До порядку денного конференції були включені питання, що розглядалися на засіданнях комітетів 61-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Кожен учасник обирав комітет МООН та готував проект резолюції згідно з порядком денним конференції від імені своєї країни.
Марія Тихомирова виконувала роль посла Туреччини і готувала вступну промову англійською мовою.  Вона брала участь у роботі комітету із соціальних, гуманітарних питань і питань культури. На розгляд комітету було винесено такі проблеми: Міжнародна співпраця в боротьбі із світовою проблемою наркотиків; захист прав людини та основних свобод під час анти-терористичних дій. Марія представляла резолюцію свого комітету англійською мовою перед зібранням.
Святецький Владислав брав участь у роботі комітету з економічних та фінансових питань, на розгляд якого було винесено такі проблеми: міжнародна міграція та розвиток; міжнародна стратегія зниження ризиків стихійних лих.
Керівник делегації С.І. Лісова брала участь у творчих майстернях з миротворчого виховання.
Всі учасники були авторами випусків щоденного бюлетню Моделі ООН та мали нагоду зустрітися з учасниками миротворчих операцій ООН.