НТ "Пошук"


Статут учнівського наукового товариства "Пошук"

Загальні положення
Наукове товариство (НТ) ліцеїстів “Пошук” є громадським дитячим творчим об’єднанням учнів ліцею, створеним на добровільних засадах для набуття успішного досвіду в організації самостійної діяльності, для задоволення різнобічних інтересів, самореалізації особистості. НТ забезпечує здійснює пропаганду наукових знань, сприяє розвитку творчих здібностей та самовизначенню в майбутній професії. НТ є творчою базою ліцею в роботі з обдарованими дітьми організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних профільних інтелектуальних конкурсах, турнірах та змаганнях.
НТ створюється на базі I-IV курсів.
В своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом «Про освіту», Статутом ліцею та власним статутом.
Свою діяльність НТ здійснює в межах режиму роботи ліцею.
Засновниками  НТ є учні I-IV курсів, учителі ліцею.

Основні завдання НТ
Створення умов для творчого самовдосконалення ліцеїстів.
Виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань.
Залучення ліцеїстів до науково-дослідницької та експериментальної роботи і забезпечення їм підтримки дослідницької діяльності.
Пропаганда досягнень науки і техніки, окремих наукових колективів, видатних вчених, спрямування уваги молоді на наукові проблеми сьогодення.
Пропаганда наукових досліджень учнівської молоді.

Керівництво науковим товариством ліцеїстів
Вищим органом НТ є загальні збори учнівського та педагогічного колективів. Збори проводяться раз на рік, в кінці навчального року, для підведення підсумків роботи та окреслення завдань на наступний рік.
Вищим виконавчим органом НТ є Рада товариства. Рада НТ «Пошук» створюється щороку під час формування учнівського парламенту. Рада НТ включає в себе представників класів, яких делегували класні колективи для представлення інтересів класу, для участі в плануванні роботи, обговоренні та реалізації програм і проектів. Очолює її міністр освіти, який разом із заступником директора ліцею з навчально-виховної роботи (науково-методичної роботи) координує роботу профільних комісій по класах.
Рада НТ збирається раз на 3 місяці для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків.
Рада НТ працює самостійно на умовах співпраці з учителями-консультантами, що сприяють розвитку учнівського самоврядування.
Всю організаційну роботу очолює заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи (науково-методичної роботи).

Організація діяльності НТ
НТ працює за річним планом, розробляє та реалізує програму головних напрямків діяльності.
НТ організовує роботу з ліцеїстами протягом календарного року.
Членами НТ є ліцеїсти I-IV курсів, які прослухали курс “Основи наукових досліджень”, обрали тему для реферату, проекту чи наукової роботи та працюють над обраною темою.
Науковими керівниками над роботою за обраними темами є учителі ліцею.
Вибір тем для рефератів, проектів, наукових робіт відбувається за такими правилами:
  • учні І курсу по закінченню вивчення курсу «Основи наукових досліджень» виконують невелику за обсягами дослідницьку роботу, яка є підсумковою по курсу;
  • учні II курсу виконують наукову роботу з одного з 5 предметів: українська література, географія, історія, зарубіжна література, психологія;
  • учні III-IV курсів виконують наукову роботу по одній з профільних дисциплін: біологічні курси обирають теми з біології, хімії, екології; математичні курси – з математики, фізики, інформатики.
Можливий варіант вибору теми наукової роботи з іншої базової дисципліни.
Основними принципами діяльності НТ є демократія і взаємоповага.

НТ організовує свою діяльність у формі:
  • індивідуальної роботи учнів під керівництвом вчителів ліцею;
  • конференцій, інтелектуальних  конкурсів, олімпіад, турнірів;
  • конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);
Щорічно проводяться науково-практичні конференції, на яких відбувається захист рефератів (наукових робіт) та нагородження преміями ім. М.О.Максимовича (з філології, з історії та українознавства, з природничих наук та з математичних дисциплін).

Права членів наукового товариства
Кожен член НТ має право:
1.    Вносити свої пропозиції щодо удосконалення роботи чи діяльності товариства.
2.    Брати активну участь у визначенні напрямків, принципів, змісту та форм НТ.
3.    Обирати своїх представників у Раду товариства, бути обраним у відповідні органи НТ.
4.    Має право бути відзначеним, нагородженим за активну участь та перемоги в конкурсах, турнірах, олімпіадах.
5.    Брати участь у інших громадських об’єднаннях.
6.    Висвітлювати діяльність товариства та свою діяльність у газеті «Ліцеїст» чи на сайті ліцею.

Обов’язки членів наукового товариства
1.    Дотримуватися Статуту товариства.
2.    Брати активну участь в житті класу, ліцею, міста.
3.    Дотримуватися правил для учнів, виконувати свої доручення.
4.    Сприяти діяльності своїх партнерів по організації з метою активної їх діяльності та передачі набутого досвіду.
5.    Виконувати рішення керівних органів.

Фінансова діяльність
Кошторис витрат НТ затверджується на початку навчального року Радою НТ, адміністрацією ліцею та Радою благодійного фонду “Сіріус” і здійснюється за рахунок цього фонду.

Порядок ліквідації наукового товариства
Самодіяльне НТ «Пошук» може бути ліквідоване або реорганізоване за рішенням засновників товариства.

Методичні рекомендації щодо оформлення наукових робіт
та дослідницьких проектів учнів-членів НТ "Пошук"