Головна Експериментальна робота Суть педагогіки життєтворчості – у новому посібнику

Суть педагогіки життєтворчості – у новому посібнику

У XXI столітті все виразніше постає проблема зростання та ускладнення вимог суспільства до життєдіяльності індивіда. Людина стає все більш відповідальною за власне життя.

Кожна дитина – проект світу. І несе вона в собі особливу місію.

У цих глибоких за змістом словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ ст., коли перед людством постає завдання – створити собі нову сутність, оскільки бути людиною – означає стати нею, і це – нескінченний процес самотворення.

Саме ці актуальні питання сучасності  та погляди на їх вирішення викладено у практико-зорієнтованому посібнику «Проектна діяльність у контексті становлення життєвого простору особистості».

Його видання – дуже велика подія для ліцею. Адже світ побачила книга, яка є результатом кропіткої роботи усього колективу закладу в рамках роботи І та ІІ етапів

Всеукраїнського експерименту «Створення сприятливого освітнього середовища як фактору формування компетентного випускника сучасної школи».

У посібнику  розкриваються змістові, технологічні, виховні та управлінські аспекти діяльності ліцею у контексті педагогіки і психології життєтворчості особистості,    тому й  адресоване воно освітянам та усім, хто сповідує ідеї інноваційної школи як простору саморозвитку особистості.

Над його створенням творчо працював увесь колектив закладу під керівництвом  наукового керівника дослідно-експериментальної діяльності, кандидата історичних наук І.Г. Єрмакова, директора ліцею С.А. Гнідої та заступника директора з навчально-виховної роботи Л.О. Хуртенко, адже створювався він на замовлення Інституту  інноваційних технологій і змісту освіти.

На актуальні і животрепетні питання становлення та інноваційного розвитку відповідає запропонований посібник, в якому обґрунтовуються концептуальні засади педагогіки і психології життєтворчості, моделювання, інноваційного розвитку школи життєтворчості як унікального феномену розвитку педагогічної думки, а також розкриваються уроки формувальних експериментів щодо створення інноваційної школи.

Тож запрошуємо до діалогу, партнерства і співтворчості. Адже усі ми – діти школи. А саме вона повинна навчити мислити, проектувати, досліджувати, досягати життєво значущого результату.

Величезна та щира подяка міському голові м.Сміли Вадиму Володимировичу Решетняку за фінансову підтримку у здійсненні видання .