Головна Самоврядування Конституція ліцею

Конституція ліцею

 

РОЗДІЛ 1. "ЛІЦЕЙ І ЛІЦЕЇСТ"

Стаття 1. Ліцеїст зобов'язаний додержувати розпорядок дня в ліцеї.
Стаття 2. Ліцеїст зобов'язаний зберігати традиції ліцею.
Стаття 3. Ліцеїст зобов'язаний додержувати субординацію з педагогами - своїми наставниками.
Стаття 4. Кожен ліцеїст зобов'язаний тримати своє робоче місце в чистоті й порядку, дбайливо ставитись до всього, що його оточує.
Стаття 5. Ліцеїст має право на вільний розвиток своєї особистості, але при цьому не порушуючи і не ущемляючи прав інших.
Стаття 6. Кожен ліцеїст має право захищати свою думку і свою честь, але при цьому не порушуючи статтей Конституції.
Стаття 7. Кожен ліцеїст має право на свободу світогляду, думки, слова й особистих переконань. Цензура в ліцеї заборонена.
Стаття 8. Ліцеїст має право на те, щоб запропонована ним ідея була втілена в життя, якщо вона не абсурдна і підтримана Президентською Радою.

РОЗДІЛ II "ВИБОРИ"

Стаття 9. ПРЕЗИДЕНТОМ МАЄ ПРАВО бути кожен,

    * хто навчається на ІІ-ІV курсах;
    * хто має високий академічний рівень (не нижче 9 балів);
    * хто приймає активну участь у житті ліцею та класу;
    * хто користується повагою серед товаришів та вчителів.

Стаття 10. КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ ЛІЦЕЮ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

   1. Продумати і скласти в тезовій формі Програму своєї президентської діяльності;
   2. Оформити листівку-представлення ( з фотокарткою та розповіддю про себе)
   3. Обрати довірену особу, яка представлятиме інтереси кандидата;
   4. Проводити активне агітування серед виборців;
   5. Бути чемним і тактовним з іншими кандидатами та виборцяьш.

Стаття 11. КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ ЛІЦЕЮ НЕ МАЄ ПРАВА:
застосовувати нечесні методи у передвиборчій кампанії (підкуповувати виборців, погрожувати та залякувати їх)
Стаття 12. ВИБОРЦІ ПОВИННІ:

    * з'явитися на виборчу дільницю у день виборів;
    * зробити свідомий самостійний вибір президента ліцею;
    * голосувати тільки за одного кандидата, (бюлетені з двома і більше відмітками вважаються недійсними);
    * бути чемними і тактовними один з одним і членами виборчої дільниці

Стаття 13. Президент та Президентська Рада обираються на один навчальний рік.
Стаття 14. Вибори президента проводяться не пізніше 20-го вересня кожного нового навчального року.
Стаття 15. Передвиборча кампанія розпочинається за два тижні до виборів.
Стаття 16. За день до виборів передвиборча кампанія припиняє свою роботу.

РОЗДІЛ ІІІ. "ПРЕЗИДЕНТСЬКА РАДА"

Стаття 17. Президентська Рада - виконавчий, законодавчий і судовий орган, що створюється для формування учнівського самоврядування.
Стаття 18. Депутати до Президентської Ради обираються президентом шляхом консультацій та обговорення кандидатур в учнівському і учительському колективах не пізніше 2-х тижнів після виборів президента ліцею.
Стаття 19. Президентська Рада працює упродовж усього навчального року, її засідання відбуваються у міру необхідності, але не менше 3 засідань у семестр.
Стаття 20. Президентська Рада складається із верхньої палати і нижньої.
Стаття 21. До верхньої палати Президентської Ради входять: 8 депутатів - відповідальних за структурні підрозділи Ради (сектор освіти, сектор внутрішніх справ, сектор охорони здоров'я і спорту, сектор милосердя, сектор культури, сектор відпочинку, сектор екології, сектор "Прес-служба")
Стаття 22. Нижня палата Президентської Ради - старостат (8 старост).
Стаття 23. Президентська Рада обирається на один рік, але за статтею 33 президент може розпустити Верхню палату. Після розпуску повноваження Президентської Ради автоматично переходять на старостат.
Стаття 24. Після розпуску Президентської Ради обрання нових членів відбувається протягом місяця.
Стаття 25. Президентська Рада організовує роботу ліцейського самоврядування і керує роботою секторів.
Стаття 26. Президентська Рада за статтею 33 може зняти Президента . Для цього треба, щоб 1/2 депутатів і 1/2 старост проголосували "за". І якщо було прийняте рішення про зняття президента з його посади, то це рішення оскарженню не підлягає.
Стаття 27. Депутати та старости повинні постійно інформувати свої класи про рішення Президентської Ради і намічати конкретні заходи щодо їхнього виконання.
Стаття 28. Депутати є відповідальними за роботу секторів.
Стаття 29. Старости є відповідальними за підготовку і виконання класами доручень Президентської Ради.
Стаття 30. Робота Президентської Ради висвітлюється, в інформаційній системі ліцею.

РОЗЛІЛ IV "ПРЕЗИДЕНТ"

Стаття 31. Президент є сполучною ланкою між учнівським та педагогічним колективами.
Стаття 32. Президент зобов'язаний бути присутнім на кожнім засіданні Президентської Ради (крім хвороби)
Стаття 33. Президент обирається на один навчальний рік, але внаслідок порушення ним Кодексу честі ліцеїста чи Конституції або незадовільного виконання своїх обов'язків Президентська Рада має право відсторонити його від посади, за статтею 26. Наступні вибори відбуваються через 1 місяць, а до цього обов'язки президента виконує віце-президент, обраний із членів Президентської Ради (верхньої і нижньої палат)
Стаття 34. Президент має право розпустити Президентську Раду, якщо вона не в змозі прийняти єдине рішення з винесеного на обговорення питання.
Стаття 35. Протоколи засідань Президентської Ради веде секретар, обраний із членів Ради. Він зобов'язаний контролювати відвідування депутатів і старост засідань Президентської Ради.

РОЗДІЛ V "СИМВОЛИ ЛІЦЕЮ"

Стаття 36. Символами ліцею є Емблема і Гімн.