Головна Про ліцей Статут ліцею

Статут ліцею

Статут ліцею розроблено на основі "Положення про загальноосвітній заклад". Він регламентує правову, навчально-виховну, фінансово-господарську діяльність ліцею. Статут ліцею передбачає міжнародну співпрацю та надання платних послуг.

Витяг зі Статуту ліцею

Природничо-математичний ліцей м. Сміли Черкаської області створений шляхом перереєстрації середнього загальноосвітнього навчально-виховного ліцею ІІ-ІІІ ступенів у відповідності до Конституції України, закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття ", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14 червня 2000 року №964, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 20 липня 1995 року №217, власного Статуту.

 

Діяльність ліцею будується на принципах:
 1. доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних та громадських об'єднань;

 2. взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

 3. органічного зв'язку з національною культурою, історією, традиціями;

 4. диференціації змісту і форм освіти;

 5. науковості, розвиваючого характеру навчання;

 6. гнучкості і прогностичності; єдності і наступності;

 7. безперервності і різноманітності;

 8. поєднання державного управління і громадського самоврядування.


Головним завдання ліцею та його структурного підрозділу МАН є:

 1. створення найбільш сприятливих умов для зростання соціальної ролі особистості;

 2. створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;

 3. здійснення науково-практичної підготовки здібної молоді, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;

 4. розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби та вміння самовдосконалюватися, формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 5. надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

 6. здійснення зв'язку з вищими навчальними закладами освіти на основі угод про співпрацю;

 7. пошук і відбір для навчання здібної молоді;

 8. оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.