Головна Євроклуб

Статут Євроклубу


Статут Євроклубу

Смілянського природничо-математичного ліцею


Основні положення

§1
Євроклуб Смілянського природничо-математичного ліцею, що має назву «Ми - разом!», який в наступних пунктах даного статуту буде називатися  Клубом, є об’єднанням учнів ліцею.
§2
Клуб створюється на невизначений термін.
§3
Адреса Клубу: м. Сміла, вул.Свердлова,107.
§4
Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.Цілі діяльності Клубу
§5
Цілі діяльності Клубу полягають у активному пропагуванні ідей європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:
1) накопичення та передачі знань про :    
Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;
держави Європейського Союзу;
інституції Європейського Союзу;
основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;
2) сприяння розширення культурних, наукових та інших зв’язків між Україною і країнами Європейського союзу (ЄС);
3) проведення волонтерських та освітніх заходів в ліцеї, розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, обмін учнями, проведенням круглих столів, конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності спрямованої для підвищення інтелектуального рівня школярів щодо діяльності ЄС;
4) сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню туристичної діяльності;
5) сприяння Україні в трансформаційних процесах щодо вступу в ЄС;
6) пропагування засад плюралізму та демократії;
7) сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;
8) розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
9) формування європейської свідомості серед молоді;
10) підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.
§6
Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:
1) накопичення та поширення інформації про ЄС;
2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми пов’язані з Європою та європейською інтеграцією а також активною участю в подібних заходах;
3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі спільні з цілями Клубу.

Членство у Клубі
§7
Членом Клубу може бути будь-який учень та вчитель школи.
Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.
§8
Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу, а також здавати членські внески (у разі прийняття відповідного рішення).
§9
Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосується роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.
Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положення даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу, а також здавати членські внески (у разі прийняття відповідного рішення).
§10
Членство припиняється на умовах:
1)добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальному зібрання членів Клубу;
2)виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки не гідної члена Клубу.Загальні збори Клубу
§11
Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітивні при присутності якнайменше половини членів Клубу.
§12
Повноваження загальних зборів:
1) ухвалення змін в даному статуті;
2) визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суму членських внесків;
3) обрання Голови Клубу;
4) прийняття нових членів;
5) прийняття рішення про розпуск Клубу, кількістю  голосів від загальної кількості членів Клубу.
§13
Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією частини клубу.
Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

Голова клубу
§14
Право представляти інтереси Клубу надається Голові Клубу, який презентує клуб. Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.
§15
Голова обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.
§16
Повноваження голови Клубу припиняються у випадку:
1) добровільної відмови від виконання функції (обов’язків), оформленої у письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;
2) прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене  голосів від загальної кількості членів Клубу;
3) Припинення членства згідно 10-го параграфу;
§17
Сума та термін збирання членських внесків вирішується на загальних зборах членів Клубу. Відповідальність за зберігання коштів Клубу та правильне їх використання лежить на Голові клубу.
§18
Клуб веде бухгалтерію згідно з законами України про ведення бухгалтерської звітності для неприбуткових громадських організацій.