Головна Абітурієнту Правила конкурсного відбору

Правила конкурсного відбору

1. Загальні положення
1.1. Прийом до Смілянського природничо-математичного ліцею державної форми власності здійснюється на конкурсній основі.
1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні шкіл міста та району незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу.
2.1. Правила конкурсного набору оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного відбору проводяться  після закінчення навчального року (у червні місяці). За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний набір у серпні, який  організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з радою ліцею. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник з навчально-виховної роботи.
2.7. До участі у конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, яка подається на ім'я директора ліцею. Якщо учень вступає на ІІІ курс ліцею, що відповідає 10-му класу старшої школи, то подається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їхні навчальні або творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
3. Проведення конкурсу.
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го курсу ліцею (що відповідає 8-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації ліцею (з математики, біології, фізики та обов’язково диктанту з української мови), в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ІІІ курсу ліцею (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування - у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).
4. Зарахування учнів до ліцею.
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. Зарахованими учнями до ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до її голови з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.6. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються   з   навчального   закладу.   На   звільнені   місця   може проводитися додатковий конкурсний прийом.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до обраного ним закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.