Головна Сторінка директора Готуючись до виставки "Освіта України - 2009"

Готуючись до виставки "Освіта України - 2009"


Смілянський природничо-математичний ліцей розпочав відлік років своєї діяльності з першого вересня 1997 року. Сьогодні вже важко згадати кому першому прийшла ідея створення ліцею в нашому місті, але, головне, що вона (ІДЕЯ) – прийшла. З великою вдячністю і милуванням я згадую, як на першій урочистій лінійці стояли 49 перших смілянських ліцеїстів – найкращих, найдорожчих наших дітей. Саме їм ми завдячуємо своїми успіхами і досягненнями. Саме вони допомогли ліцею стати таким, який він є сьогодні.
А далі почалася нелегка, кропітка робота.
На наступний рік вже діяло положення про конкурсний відбір учнів і до ліцею стали зараховуватися на конкурсній основі учні, які закінчили 7-й клас.
Ми обрали два профілі навчання: фізико-математичний та хіміко-біологічний, які максимально задовольняли запит громадськості, наших батьків.
Структурним підрозділом ліцею стала Мала академія наук учнівської молоді, яка залучає до участі в роботі як учнів ліцею, так і учнів шкіл міста.
Кожен рік, який прожив наш ліцей є незабутнім. Кожен рік заслуговує на увагу, на доземний уклін. Ось вони – наші історичні віхи: 
1999 
В ліцеї засноване учнівське наукове товариство «Пошук», започатковано вивчення авторського курсу "Основи наукових досліджень".
З метою об'єктивної оцінки навчальної, наукової, пізнавальної, творчої та інших видів діяльності у ліцеї впроваджена рейтингова система - ЗІРЛ (загальний індивідуальний рейтинг ліцеїста).

2000 
Поява перших комп'ютерів дала можливість розпочати роботу у телекомунікаційних проектах. Саме з цього року ми поповнили дружну АЙОРНівську родину активною роботою у проектах міжнародної освітньої та ресурсної мережі I*EARN.

В цьому році про ліцей дізнались за межами нашої області - Каратай Марія стала переможцем Всеукраїнської олімпіади з біології.
 
2001 
Розпочалася ера щорічної участі в Інтернет-олімпіадах України.

Світ отримав змогу дізнатися про наш ліцей завдяки сайту http://liceum.smila.com

2002 
 Ліцеїсти Мазуренко Марина та Остапенко Ігор стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН.

2003 
Розпочато роботу над створенням «Книги пам’яті», до написання якої долучилася майже кожна ліцейна родина.
Побачив світ перший номер часопису "Ліцеїст", на сторінках якого щомісяця висвітлюються найвизначніші події життя нашого закладу.
Ліцейна учнівська родина серйозно і по-дорослому обрала собі першого Президента - Лях Анну. Самоврядування в ліцеї стало дієвим та значимим.

2004 
Завдякі копіткій, наполегливій праці попередніх років, ліцей стає третім в області закладом зі статусом асоційованої школи ЮНЕСКО.
Ліцей приєднався до програми «Intel®Навчання для майбутнього».
В ліцеї працював волонтер Корпусу Миру Тімоті Паркер.

2005 Участь представників ліцею (вчителя англ. мови Ярмиш Т.Є. та учня ІV-М курсу Майструка Дмитра) у міжнародному симпозіумі в м. Барселона стала результатом діяльності команди ліцеїстів у міжнародному проектi ЮНЕСКО Mondialogo School, присвяченому обміну культур між народами світу.
 
2006 Педколектив ліцею розпочинає роботу в експерименті "Методики розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві". В результаті ми отримали статус експериментальної школи обласного рівня.

2007 
 Найвизначніша подія - наше десятиріччя! У Будинку культури відбувся урочистий звіт колективу нашого закладу перед громадськістю міста, де ми гордо заявили про свої досягнення і здобутки за такий короткий термін життя нашого ліцею.
 
2008 
 Друга найвизначніша подія в житті ліцею - переселення у будівлю, яка є архітектурною пам'яткою нашого міста. Ще 100 років тому її збудував граф Бобринський для навчання юних смілянок. 

Сьогодні в ліцеї працюють 22 вчителя та навчаються 250 учнів, це люди, які вміють бути щасливими. Кожен з них займає своє місце у одному ланцюгу, який називається ліцейне життя. Всі успіхи та досягнення ліцею - результат плідної спільної праці вчителів, учнів, батьківської громади.
Мабуть вчителі нашого закладу одними з перших у місті відчули, що спрямованість системи освіти на переважне засвоєння системи знань, яка є традиційною, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, яке вимагає самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних, виробничих і економічних задач. Виявилось, що результати навчання не задовольняють вимоги суспільства, і насамперед роботодавців. Більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не готовими до реалізації професійних обов’язків, вирішення професійних та життєвих проблем. На сучасному ринку праці потрібні люди з іншими, набагато ширшими ніж тільки пізнавальні, набором якостей і можливостей, які, по суті, визначають компетентність людини. Можна бути обізнаним, але абсолютно некомпетентним. Реформування української освіти, яке триває останні роки, також стало результатом незадоволення суспільства тим змістом освіти, який породжував навченого спеціаліста, але не здатного до застосування набутих знань на практиці.
На сьогоднішній день проблема формування компетентного випускника сучасної школи є однією з найактуальніших.
Саме прагнення нашого колективу до вирішення цієї проблеми стало поштовхом для корекції концептуального розвитку ліцею. Питання компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі розглядалось, вивчалось, аналізувалось упродовж двох останніх років. Рішенням педагогічної ради подальший розвиток ліцею націлено на розбудову моделі школи життєтворчої компетентності. Тобто не робити акцент на розвиток певних ключових груп компетентностей, а виховувати, розвивати життєтворчу особистість, яка в стінах нашого закладу не тільки готується до життя, а й повноцінно живе в ньому; особистість творця та проектувальника власного життя. 
Першим кроком у вирішенні цього складного питання стало навчання вчителів, а саме:
для педагогічного колективу Смілянського природничо-математичного ліцею було проведено тренінг за програмою „Intel®Навчання для майбутнього”;
на педагогічних радах ліцею піднімались питання громадянського виховання та розглядався зміст систематики Б. Блума (піраміда розвитку навичок мислення високого рівня), відповідно до якої освітяни усього світу вже протягом 50 років визначають свої освітні цілі;
з метою підготовки вчителів ліцею до використання особистісно-орієнтованих технологій навчання протягом 2005/2006 та 2006/2007 навчальних років за підтримки Відділу преси освіти та культури Посольства США в Україні в рамках надання освітнім закладам міні грантів „Педагогічні інновації” в ліцеї було проведено 3 навчальних тренінги: тренінг „Демократизація сучасної школи на основі інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу”, тренер І.М. Сущенко (благодійна організація „Вчителі за демократію та партнерство”, м. Київ), тренінг „Створюємо демократичне середовище уроку”, тренер В.Л. Крутоус, м. Житомир (учасник програми „Партнери в освіті” (РіЕ 2003 р.)), тренінг „Критичне оцінювання ресурсів Інтернету”, організований за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, тренінг провела Дементієвська Ніна Петрівна, Голова Правління Ресурсно-методичного центру “АЙОРН”, координатор програми I*EARN в Україні. 
  З 2006 року в ліцеї розпочато дослідно-експериментальну роботу за темою „Методики розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві».
Особлива увага в нашому закладі приділяється проектній технології в навчально-виховному процесі. Метод проектів застосовують всі вчителі як для вивчення предметів, так і в позаурочній діяльності. Улюбленими проектами стали газета «Ліцеїст», учнівське самоврядування, «Книга пам’яті», «Вишиванка – це сучасно». Ліцеїсти та їх вчителі активно працюють у телекомунікаційних проектах програми I*EARN в Україні, проектах асоційованих шкіл ЮНЕСКО, Плідно працює наш колектив з Британськими радами в Україні, результатом цієї співпраці стало запрошення у Прагу на організаційну конференцію присвячену початку роботи довготривалого міжнародного телекомунікаційного проекту з питань проблем освіти в Європі та участь у міжнародній конференції у Британії. З великим задоволенням працюють ліцеїсти та вчителі у міжнародному проекті «Наука об’єднує світ».
Наступним кроком стала розробка програми інноваційного розвитку Смілянського природничо-математичного ліцею, в якій сформульовані якісні зміни в ліцеї й основні завдання, спрямовані на інноваційний розвиток нашого закладу як школи життєтворчої компетентності.
  Програма має такі розділи:
• Вдосконалення змісту та технологій навчально-виховного процесу
• Інформатизація навчально-виховного процесу
• Розвиток особистості, самонавчання
• Здоров’язбереження
• Психолого-педагогічний супровід
• Громадянське виховання
• Економічна діяльність
• Забезпечення зростання рівня професійної компетентності вчителя.
Виконання Програми розраховане на 5 років, після чого ми очікуємо отримати:
- оновлений зміст освіти;
- досягнення високої якості освіти;
- задоволення запитів замовників (батьків, суспільства, ВНЗ);
- підвищення професійної майстерності вчителів та формування у них інформаційно-комунікаційних компетентностей;
- підвищення рівня досягнень ліцеїстів (академічні успіхи, олімпіадний рух, науково-дослідницька діяльність, участь в інтелектуальних змаганнях різних рівнів);
- підвищення рівня інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів;
- зростання кваліфікаційного рівня вчителів ліцею;
- підвищення авторитетного іміджу ліцею;
- конкурентно-спроможність випускників ліцею при вступі до ВНЗ України, у майбутньому кар’єрному зростанні;
- відповідність випускника ліцею сучасним вимогам інформаційного суспільства.
- реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу;
- підвищення самостійності учнів, вироблення навичок самоосвіти;
- зниження рівня захворюваності серед ліцеїстів;
- усвідомлення необхідності здорового способу життя, підвищення рівня культури особистого здоров’я;
- створення для кожного учня на всіх етапах онтогенезу ситуації успіху в діяльності;
- створення в ліцеї атмосфери довіри та взаємодопомоги;
- сформованість активної життєвої позиції у ліцеїстів та спроможність відстоювати її;
- підвищення самостійності учнів, набуття досвіду соціальної активності;
- покращення ораторських навичок;
- сформованість толерантного ставлення до оточуючого світу;
- формування у ліцеїстів навичок громадянської компетентності та правової культури, формування патріотизму;
- вироблення продуктивного співробітництва між учнями та представниками місцевого самоврядування;
- розширення фінансових можливостей ліцею.
Я сподіваюсь, що через п’ять років ліцей стане справжньою школою життєтворчої компетентності.
Гордістю ліцею є її випускники, яких за роки існування закладу налічується вже 560, серед них нагороджено золотими та срібними медалями 80 випускників, а саме у 2000/2001 н.р. - 14, 2001/2002 н.р. - 11, 2002/2003 н.р. - 13, 2003/2004 н.р. - 14, 2004/2005 н.р. - 12, 2005/2006 н.р. - 8, 2006/2007 н.р. - 10, 2007/2008 н.р. -9, але головне те, що кожного року 100% наших випускників стають студентами престижних ВУЗів України.

Я вірю, що в недалекому майбутньому освіта стане справді пріоритетною галуззю. А піклування про дітей, про школу і педагога буде справою державної ваги. Педагогічний колектив нашого закладу сумлінно виконує свій професійний обов’язок, примножуючи здобутки держави на ниві виховання і навчання підростаючого покоління. Адже завтрашній день держави, розвиток її економіки, науки, культури залежить від освіченості, високої свідомості прийдешніх поколінь громадян України.